Integritetspolicy

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.

1. Allmänt och personuppgiftsansvarig

 

Detta är en policy för hur Frontier Design, org. Nr 890615-4698 (personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter avsnitt 9), hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Policyn inleds med information som rör privatpersoner, därefter företag och avslutningsvis med gemensam information och kontaktuppgifter.

 

2. Privatpersoner – Insamling av personuppgifter

 

2.1 Vi samlar in personuppgifter när du:

  • Lägger en order i vår webbutik eller ingår i en affärsuppgörelse

  • När du beställer i vår webbshop samlar vi in namn, adress, mobilnummer och e-postadress.

 

2.2 Dessa personuppgifter samlar vi in:

  • Vid beställning i vår webbshop samlar vi in namn, adress, mobilnummer och e-postadress.
    I samband med beställning av våra produkter samtycker du också till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

 

2.3 Varför Frontier Design samlar in personuppgifter och de används

  • För att administrera köp och leverans samt kundserviceärenden.

3. Företag​​​​​ – Insamling av personuppgifter

 

3.1 Vi samlar in personuppgifter när du:

  • Lägger en order i vår webbutik eller ingår i en affärsuppgörelse.

 

3.2 Dessa personuppgifter samlar vi in:

  • Vi samlar in personuppgifter från er kontaktperson, namn och telefonnummer. Om företaget är en enskild näringsidkare samlas även personnummer in.

 

3.3 Varför Frontier Design samlar in personuppgifter och hur de används

  • För att administrera köp och leverans.

  • För kundkontakt via e-post, telefon eller sms.

 

4. Hur länge vi sparar uppgifterna

Frontier Design sparar uppgifter från affärsuppgörelser så länge det kan vara nödvändigt, med hänsyn tagen till ändamål gällande regler och lagar, t ex bokföringslagen.
Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.

 

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till

Frontier Design säljer ej dina uppgifter vidare till tredje part. Vi kan komma att lämna ut uppgifter till andra/tredje partners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig – t ex hantera beställningar, bokföra och leverera beställda produkter.

Vi använder ackrediterade partners, systemleverantörer, för CRM-system, orderhantering och bokföring. Våra leverantörer befinner sig både inom och utanför EU/EES. De leverantörer inom EU följer samma regelverk som oss gällande personuppgifter. De leverantörer som befinner sig utanför EU/EES har samtliga policys i enlighet med föreskrifter inom EU.

 

6. Förändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senast uppdaterade finns alltid att läsa här på vår hemsida.

7. Rätt att begära information och rättelser

Du har alltid rätt att erhålla ett registerutdrag, d.v.s. information om vilka personuppgifter om dig som Frontier Design har registrerade. Du kan även göra rättelser och ta bort uppgifter. 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur Frontier Design hanterar dina personuppgifter: info@frontierdesign.se

Uppdaterad 2019-04-08.